FORMULARI INSCRIPCIONS

  Es voste*
  Menor d'edatMajor d'edat

  En cas de ser menor d'edat cal assenyalar el nom de mare/pare o tutor legal.

  Data de naixement del soci*

  Sol·licito l’ingrés al Club d’Esquí Port del Comte com a soci conforme a les disposicions dels Estatuts Socials.

  Data actual*

  Dades domiciliació Bancaria

  Us preguem que des d’ara i fins a nou avís, atengueu amb càrrec al meu compte, els rebuts que a nom en/na (indicar abaix "Resposta") us presenti pel cobrament el CLUB D’ESQUÍ PORT DEL COMTE.*

  Accepto la política de privacitat.